HÀNG GIẢM GIÁ
 
MÁY NÉN PANASONIC GIẢM GIÁ - 2017
 
 

1) Model: SFK48C94RPX 

2) Model: SFK51C94RPX 

 

Kích thước: